DAKRENOVATIE WONING WITMARSUM

<hr style="width: 10%; height: 3px; color: #0061ad; background-color: #0061ad; border: solid #0061ad 0px;" />

RENOVATIE EN ONDERHOUD

Bouwbedrijf Heeringa heeft in Witmarsum een dakrenovatie voor een woning uitgevoerd. Er zijn enkele asbestplaten gesaneerd, de dakgoten gesloopt en de kopgevel boeidelen en overstekken. De bestaande dakpannen en vorsten zijn hergebruikt en de panlatten, tengels en bestaande folie verwijderd.

Op het bestaande dakhout zijn Renopur isolatieplaten aangebracht met ingelijmde daktengels, waarover de nieuwe panlatten zijn aangebracht. De bestaande dakpannen zijn daarna weer op het nieuwe geïsoleerde dak gelegd en bevestigd met r.v.s.-panhaken. Waar dit nodig was zijn de dakpannen aangevuld met gelijkwaardige dakpannen. Bij de onderste panlat zijn kunststof vogelschroten toegepast. De nieuwe windveren en afdekkers worden uitgevoerd in staal (wit) en de goten in aluminium (wit) met achter de goot een red cedar smetplank.