NIEUWBOUW STAL TE LOLLUM


AGRARISCHE BOUW

De nieuwbouw stal in Lollum is in 2015 opgeleverd. De afmetingen van de ligboxenstal zijn ca. 32 x 50m en de stal is ca. 10m hoog.
De stal heeft een breed voer pad in het midden met aan elke zijde twee boxenrijen, hier is plaats voor ca. 100 melkkoeien. In de voorzijde van de stal zijn twee schuifdeuren geplaatst. Het voer pad wordt op het einde onderbroken, waardoor het vee ten alle tijde een doorgang heeft naar de melkstalzijde van de stal (of andersom).
Als stalvloer is er gekozen voor een emissiearme (G2.2) stalvloer. De ligplaatsen voor het vee worden in een diepstrooisel variant uitgevoerd. De hoge opstaande rand houdt het strooisel in de box waardoor het looppad schoon blijft.
De stal is in zijn geheel onderkelderd en biedt verder ruimte aan een machinekamer, een melkstal met terugloop pad, een tanklokaal, een hygiënesluis, een kantoor, een paar stroboxen en een opvang box. Het mixsysteem is zo ontworpen dat met 5 mixputten de kelder “gemixt” kan worden.
Aan de achterzijde zijn twee putten geplaatst waar de mest naar een mestscheider gepompt kan worden. De mest wordt gescheiden in vloeibare en in vaste delen. Bouwbedrijf Heeringa heeft het gehele traject uitgevoerd (inclusief het ontwerp en de vergunningaanvragen).