RENOVATIE BOERDERIJ DRACHTSTERCOMPAGNIE

<hr style="width: 10%; height: 3px; color: #0061ad; background-color: #0061ad; border: solid #0061ad 0px;" />

RENOVATIE EN ONDERHOUD

Bouwbedrijf Heeringa is in Drachtstercompagnie begonnen met de renovatie van een boerderij. De bestaande kapconstructie zoals de binten en sporen worden vervangen. Er worden nieuwe dakkapellen geplaatst en de buitenkozijnen worden vervangen. Er worden nieuwe garagedeuren geplaatst en de dakpannen van het voordak worden vervangen inclusief de panlatten. Van het andere gedeelte wordt het riet vervangen door een nieuw riet.