STALRENOVATIE REITSUM


RENOVATIE EN ONDERHOUD

Wij hebben de stal, die we in 1975 in Reitsum gebouwd hebben, gerenoveerd.

Er zijn nieuwe betonplaten met baksteenmotief geplaatst. De dakplaten zijn vervangen door geïsoleerde sandwichpanelen.
De topgevels zijn voorzien van nieuwe stalen bekleding. Dit inclusief nieuwe goten, nieuwe deuren en een nieuwe zijgevelventilatiesysteem.