UITBREIDING STAL TE SCHETTENS


AGRARISCHE BOUW

In Schettens hebben we een ligboxstal verlengd. De uitbreiding is ca. 30m lang en 32m breed. In de uitbreiding zijn o.a. extra boxen en een mestafscheider geplaatst.
Daarnaast hebben we de bestaande stal gerenoveerd.