VERBOUW/RENOVATIE EN ONDERHOUD WOONBOERDERIJ IT HEIDENSKIP

<hr style="width: 10%; height: 3px; color: #0061ad; background-color: #0061ad; border: solid #0061ad 0px;" />

RENOVATIE EN ONDERHOUD

Bouwbedrijf Heeringa heeft het project verbouw/renovatie en onderhoud woonboerderij en het project verbouw bestaande ligboxenstal opgeleverd. De bestaande stal is verbouwd tot een stalling/werkplaats. Aan de woonboerderij zijn diverse onderhoud werkzaamheden uitgevoerd, ook heeft de woonboerderij een verbouw / renovatie ondergaan. In het achterste gedeelte van de woonboerderij is een twee woongedeelte gecreeërd.