UITBREIDING MELKVEE STAL TE KOUFURDERRIGE


AGRARISCHE BOUW

uitbreiding melkveestal te Koufurderrige

In Koufurderrige zijn wij momenteel druk bezig met de uitbreiding van een melkveestal.

Qua materialen is gekozen voor een palet aansluitend bij de bestaande bebouwing. De voorgevel zal worden uitgevoerd in een baksteenmotief met een groene damwandprofielplaat topgevel.

Materialen

Gevels: prefab betonpanelen met baksteenmotief en i.h.w.g. beton
Topgevels: damwandprofiel plaat groen
Dakbedekking: sandwichpanelen
Schuifeuren: damwand deuren
Goot en HWA: aluminium/PVC