UITBREIDING MELKVEE STAL TE KOUFURDERRIGE


AGRARISCHE BOUW

uitbreiding melkveestal te Koufurderrige

In Koufurderrige hebben we een uitbreiding van een melkveestal gerealiseerd.

Qua materialen is gekozen voor een palet aansluitend bij de bestaande bebouwing. De voorgevel is uitgevoerd in een baksteenmotief met een groene damwandprofielplaat topgevel.

Materialen

Gevels: prefab betonpanelen met baksteenmotief en i.h.w.g. beton
Topgevels: damwandprofiel plaat groen
Dakbedekking: sandwichpanelen
Schuifeuren: damwand deuren
Goot en HWA: aluminium/PVC