PROJECTEN


HIER ZIJN WE TROTS OP
Nieuwbouw woningen in Exmorra

Nieuwbouw woningen in Exmorra

Nieuwbouw (bedrijfs)units Sneek

Nieuwbouw (bedrijfs)units Sneek

(FSC) Energie neutrale woning met lucht/water warmtepomp in Balk

(FSC) Energie neutrale woning met lucht/water warmtepomp in Balk

Dierenartsenpraktijk in Workum

Dierenartsenpraktijk in Workum

Verbouwing woning in Witmarsum

Verbouwing woning in Witmarsum

Verbouwing woning in Arum

Verbouwing woning in Arum

Uitbreiding woning in Grou

Uitbreiding woning in Grou

Moderne aanbouw woning in Schraard

Moderne aanbouw woning in Schraard

Verbouwing boerderij in Brantgum

Verbouwing boerderij in Brantgum

Nieuwbouw jongveestal en verbouwing in Brantgum

Nieuwbouw jongveestal en verbouwing in Brantgum

Nieuwbouw Geitenstal in Mirns

Nieuwbouw Geitenstal in Mirns

Uitbreiding melkvee stal in Koufurderrige

Uitbreiding melkvee stal in Koufurderrige

Verbouwing woning in Bolsward

Verbouwing woning in Bolsward

Uitbreiding woning in Franeker

Uitbreiding woning in Franeker

(FSC) Energie neutrale nieuwbouw woning met lucht/water warmtepomp in Easterwierrum

(FSC) Energie neutrale nieuwbouw woning met lucht/water warmtepomp in Easterwierrum

Interne verbouwing woning in Parrega

Interne verbouwing woning in Parrega

Nieuwbouw compost loods in Sneek

Nieuwbouw compost loods in Sneek

Uitbreiding woning in Witmarsum

Uitbreiding woning in Witmarsum

Duurzame renovatie woning in Kimswerd

Duurzame renovatie woning in Kimswerd

Duurzame renovatie jaren 30 woning in Leeuwarden

Duurzame renovatie jaren 30 woning in Leeuwarden

Duurzame renovatie woning in Hommerts

Duurzame renovatie woning in Hommerts

Renovatie energie neutrale woning in Witmarsum

Renovatie energie neutrale woning in Witmarsum

Uitbreiding woning in Zurich

Uitbreiding woning in Zurich

Dakisolatie in Pingjum

Dakisolatie in Pingjum

Uitbreiding bedrijfspand in Wons

Uitbreiding bedrijfspand in Wons

Verbouwing woning in Cornwerd

Verbouwing woning in Cornwerd

Gevel isolatie in Witmarsum

Gevel isolatie in Witmarsum

Kozijnrenovatie in Witmarsum

Kozijnrenovatie in Witmarsum

Energie neutrale nieuwbouw woning met aardwarmtepomp in Oudega

Energie neutrale nieuwbouw woning met aardwarmtepomp in Oudega

Energie neutrale woning met lucht/water warmtepomp in Oudega

Energie neutrale woning met lucht/water warmtepomp in Oudega

Verbouw naar levensloop bestendige woning in Nijemirdum

Verbouw naar levensloop bestendige woning in Nijemirdum

Energie neutrale nieuwbouw woning met lucht/waterwarmtepomp in Warns

Energie neutrale nieuwbouw woning met lucht/waterwarmtepomp in Warns

Energie neutrale nieuwbouw woning met aardwarmtepomp in Arum

Energie neutrale nieuwbouw woning met aardwarmtepomp in Arum

Energie neutrale nieuwbouw woning met aardwarmtepomp in Arum

Energie neutrale nieuwbouw woning met aardwarmtepomp in Arum

Nieuwbouw rundveestal in Haskerhorne

Nieuwbouw rundveestal in Haskerhorne

Energie neutrale nieuwbouw woning met aardwarmtepomp in Witmarsum

Energie neutrale nieuwbouw woning met aardwarmtepomp in Witmarsum

Energie neutrale nieuwbouw woning met warmtepomp in Witmarsum

Energie neutrale nieuwbouw woning met warmtepomp in Witmarsum

Casco woning in Anna Paulowna

Casco woning in Anna Paulowna

Verbouw boerderij in Lollum

Verbouw boerderij in Lollum

Renovatie en uitbreiding woning in Bolsward

Renovatie en uitbreiding woning in Bolsward

Energie zuinige nieuwbouw woning in Witmarsum

Energie zuinige nieuwbouw woning in Witmarsum

Energie neutrale nieuwbouw woning met pelletketel in Arum

Energie neutrale nieuwbouw woning met pelletketel in Arum

Uitbreiding bedrijfspand in IJlst

Uitbreiding bedrijfspand in IJlst

Verbouw bedrijfswoning in Witmarsum

Verbouw bedrijfswoning in Witmarsum

Energie neutrale nieuwbouw woning met aardwarmtepomp in  Oudega

Energie neutrale nieuwbouw woning met aardwarmtepomp in Oudega

Dak renovatie en interne verbouw Blesdijke

Dak renovatie en interne verbouw Blesdijke

Verbouw woning Koudum

Verbouw woning Koudum

Aanbouw woning Schettens

Aanbouw woning Schettens

Energie neutrale levensloopbestendige nieuwbouw woning met aardwarmtepomp in

Energie neutrale levensloopbestendige nieuwbouw woning met aardwarmtepomp in

Energie neutrale nieuwbouw woning met zonneboiler en pelletketel in Witmarsum

Energie neutrale nieuwbouw woning met zonneboiler en pelletketel in Witmarsum

Uitbouw woning Workum

Uitbouw woning Workum

Renovatie jongveestal Lollum

Renovatie jongveestal Lollum

Dak renovatie en uitbouw woning Makkum

Dak renovatie en uitbouw woning Makkum

Duurzame energie zuinige renovatie woning Groningen

Duurzame energie zuinige renovatie woning Groningen

Kap op garage woning Harlingen

Kap op garage woning Harlingen

Renovatie en isolatie buitenschil bedrijfswoning

Renovatie en isolatie buitenschil bedrijfswoning

Levensloop bestendige nieuwbouw woning Arum

Levensloop bestendige nieuwbouw woning Arum

Duurzame energie neutrale nieuwbouw woning Oudega (SWF)

Duurzame energie neutrale nieuwbouw woning Oudega (SWF)

Duurzame energie neutrale nieuwbouw woning Witmarsum

Duurzame energie neutrale nieuwbouw woning Witmarsum

Duurzame energie neutrale nieuwbouw woning Workum

Duurzame energie neutrale nieuwbouw woning Workum

Nieuwbouw woning Blauwhuis

Nieuwbouw woning Blauwhuis

Stalrenovatie Reitsum

Stalrenovatie Reitsum

Nieuwbouw bedrijfspand Witmarsum

Nieuwbouw bedrijfspand Witmarsum

Nieuwbouw energie neutrale woning Workum

Nieuwbouw energie neutrale woning Workum

Nieuwbouw twee energie neutrale woningen de Tille Arum

Nieuwbouw twee energie neutrale woningen de Tille Arum

Nieuwbouw energie neutrale woning Workum

Nieuwbouw energie neutrale woning Workum

Nieuwbouw energie neutrale woning Arum

Nieuwbouw energie neutrale woning Arum

Verbouw energiezuinige woning

Verbouw energiezuinige woning

Dakrenovatie boerderij Makkum

Dakrenovatie boerderij Makkum

Dakrenovatie jongveestal Waaxens

Dakrenovatie jongveestal Waaxens

Nieuwbouw twee-onder-één-kap woning Koudum

Nieuwbouw twee-onder-één-kap woning Koudum

Nieuwbouw woning Arum

Nieuwbouw woning Arum

Verbouw woning Nijland

Verbouw woning Nijland

Nieuwbouw stal Nijland

Nieuwbouw stal Nijland

Renovatie boerderij Drachtstercompagnie

Renovatie boerderij Drachtstercompagnie

Verbouw melkstal Mirns

Verbouw melkstal Mirns

Verbouw woning Schettens

Verbouw woning Schettens

Nieuwbouwplan Prystershoek in Workum

Nieuwbouwplan Prystershoek in Workum

Renovatie en verbouw appartement Amsterdam

Renovatie en verbouw appartement Amsterdam

Uitbreiding stal Schettens

Uitbreiding stal Schettens

Nieuwbouw stal Lollum

Nieuwbouw stal Lollum

Nieuwbouw melkgeitenstal Mirns

Nieuwbouw melkgeitenstal Mirns

Kap op garage Oosterend

Kap op garage Oosterend

Dakrenovatie woning Witmarsum

Dakrenovatie woning Witmarsum

Renovatie woonboerderij Lollum

Renovatie woonboerderij Lollum

Verbouw / renovatie en onderhoud woonboerderij It Heidenskip

Verbouw / renovatie en onderhoud woonboerderij It Heidenskip

Renovatie en verbouw woudboerderij Wijnjewoude

Renovatie en verbouw woudboerderij Wijnjewoude

Verbouw woning Harlingen

Verbouw woning Harlingen

Uitbreiding woning Workum

Uitbreiding woning Workum

Nieuwbouw stal Exmorra

Nieuwbouw stal Exmorra

Nieuwbouw ligboxenstal It Heidenskip

Nieuwbouw ligboxenstal It Heidenskip

Verbouw Jongveestal Wommels

Verbouw Jongveestal Wommels

Nieuwbouw werktuigenberging Workum

Nieuwbouw werktuigenberging Workum

Woning waaronder kelder

Woning waaronder kelder

Manege

Manege

Veeteeltbedrijf Bant

Veeteeltbedrijf Bant

Uitbreiding bedrijfspand

Uitbreiding bedrijfspand

Nieuwbouw bedrijfspand

Nieuwbouw bedrijfspand

Bedrijfspand twee onder één kap

Bedrijfspand twee onder één kap

Woning met zadeldak

Woning met zadeldak

Stadsvilla

Stadsvilla

Villa in duinen

Villa in duinen

Nieuwbouw woningen De Tille Arum

Nieuwbouw woningen De Tille Arum

Opslagsruimte “de Poststal” Witmarsum

Opslagsruimte “de Poststal” Witmarsum

Woning Polderdijk

Woning Polderdijk

HEEFT U EEN VRAAG OF WILT U INFORMATIE ONTVANGEN?