VERBOUW WONING SCHETTENS

<hr style="width: 10%; height: 3px; color: #0061ad; background-color: #0061ad; border: solid #0061ad 0px;" />

RENOVATIE EN ONDERHOUD

Verbouw woning Schettens is de uitdagende opdracht die Bouwbedrjif Heeringa heeft gekregen. Het ontwerp, de omgevingsvergunningaanvraag, de sloopmelding en de technische uitwerking is in zijn geheel gerealiseerd door Bouwbedrijf Heeringa. Net als de geplande technische uitvoering en de begeleiding bij de welstandsvergadering.
Bij de bestaande woning wordt een nieuw keukengedeelte gecreëerd waarbij de balklaag wordt opgehoogd om meer hoogte te verkrijgen. Het dak van het bestaande wordt vernieuwd met geïsoleerde dakpanplaten waarbij er ook enkele nieuwe spanten worden geplaatst. De asbesthoudende dakplaten worden door een gecertificeerd bedrijf verwijderd.
In het nieuwe geïsoleerde gedeelte worden een badkamer en een slaapkamer gecreëerd. Op de nieuwe overloop een doorloop naar de bestaande verdieping zodat er meer leefruimte ontstaat. De nieuwe kunststof kozijnen met HR++ glas worden achter de red cedar delen geplaatst. Het uiterlijk aan de buitenkant blijft hierdoor de klassieke uitstraling behouden. Door de red cedar delen enkele centimeters uit elkaar te plaatsen komt er toch nog voldoende daglicht in de slaap- en badkamer binnen.

Materialen
kozijnen: kunststof
gevelbekleding: verticale red cedar delen
metselwerk: bakstenen, kleur als bestaand
goot: zinken mastgoot