Friese eigenzinnigheid tegen de trend in

Als Fries bouwbedrijf met Friese wortels en Friese medewerkers schuwen wij een beetje eigenzinnigheid niet. Vooral niet als wij ervan overtuigd zijn dat een bepaalde keuze de kwaliteit van onze bouwprojecten ten goede komt. In de bouw wordt enorm veel gebruik gemaakt van inleenkrachten. Dat is met recht een trend te noemen. En onbegrijpelijk is dat niet. Inleenkrachten maken een bedrijf flexibel en ze houden de kosten voor een bedrijf beperkt.
Wij varen bij Bouwbedrijf Heeringa een andere koers. Een kracht van Bouwbedrijf Heeringa is namelijk dat wij werken met eigen mensen. Mensen die intern zijn opgeleid, bekend zijn met onze cultuur en deze ook in ere houden in het contact met onze klanten. Mensen die tijd nemen voor overleg en zich betrokken en verantwoordelijk voelen. Op het moment dat je er als bedrijf voor kiest om inleenkrachten in te zetten voor allerlei werkzaamheden, dan is het moeilijk om die cultuur te handhaven.

We gaan hiermee recht tegen de trend in. En dat doen we bewust! Wij vinden namelijk dat betrokkenheid bij een bedrijf en bij de cultuur essentieel is om samen aan een optimaal eindresultaat te kunnen werken. En hoe je het ook wendt of keert, dat werkt nu eenmaal anders bij inleenkrachten. Een voorbeeld? Neem een plafond dat aangebracht moet worden. Op de tekening staan de verlichtingspunten die op het plafond moeten worden aangebracht duidelijk aangegeven. Maak je de verlichtingspunten exact op de plaats waarop ze staan aangegeven, dan handel je volgens opdracht. Keurig! Maar wanneer je écht betrokken bent bij het proces en je weet hoe je opdrachtgever het licht wil hebben en de manier waarop het staat uitgetekend lijkt je niet toereikend, dan zet je je ervoor in om dit anders te doen. Precies zoals de opdrachtgever het eigenlijk wil. Dat is betrokkenheid van een totaal ander niveau. En daarmee doen wij al die Friese eigenzinnigheid graag eer aan.